Brukerstøtte Skyadmin MS365

Tjenesten “CTO/IT-ansvarlig” er en støttefunksjon, også for virksomheter med egne IT avdelinger. Adaptiva er bindeleddet mellom ledelsen og IT, og sørger for at det er samsvar mellom IT- og forretningsstrategien. Vi følger opp at leverandørene leverer i samsvar med kravene fra virksomheten, og ledelsen får en teknologinøytral sparringspartner som hjelper de å gå fra å være reaktiv til proaktiv.

Virksomheten får en ISO- og ITIL-sertifisert person på ledernivå som har ansvaret for å veilede ledelsen i IT-faglige problemstillinger, forbedre den interne IT-risiko- og IT-endringskulturen, identifisere og anbefale forbedringer i bruk av IT-verktøy, etablere program for oppfølging av IT-strategien og følge opp tiltakene, kartlegge, dokumentere og forvalte virksomhetens IT-vedlikeholdsbehov, bistå med å identifisere krav som myndigheter og kunder stiller til IT-løsningene, og forvalte avtaler med IT-leverandører og bistå med kontinuerlige tjenesteforbedring.

Pris
Ta kontakt med oss for et pristilbud.

  Ingen binding!

Hvem behøver Forvaltningsansvar fra Adaptiva?
Virksomheter som behøver IT-kompetanse på ledelsesnivå og krever at IT-løsningene bidrar til virksomhetens måloppnåelse. Adaptiva sine Seniorrådgivere er “forretningsteknologer” og har lang erfaring med å være en slik brobygger mellom IT og forretning.

Hva gjør vi?

 • Rapporterer status for IT-tjenestene regelmessig til ledelsen
 • Teknologinøytral sparringspartner for strategiske IT- beslutninger på toppledernivå
 • Etablerer program for oppfølging av IT-strategi, IT-tiltak og IT-endringsprosjekt
 • Følger opp avtaler og leverandører
 • Regelmessig rapportering og statusmøter

Relaterte produkter:

 • Brukerstøtte
 • Personvernombud
 • Sikkerhetsrådgiver
 • Utarbeidelse av IT-strategi
 • Vedlikehold
 • Skyadmin MS365
 • Sikkerhetsgjennomgang

Last ned produktark
Last ned produktbeskrivelse