Adaptiva AS er et datterselskap av Glasspaper Group AS, som er Norges største leverandør av IT- og ledelseskurs og rekruttering av IT-teknikere og økonomer. Våre medarbeidere har fra 7 til 20 års erfaring med IT-drift, kundesupport og IT-strategi, og vårt hovedfokus er kundens forretningsstrategi og hva IT må gjøre for å støtte opp om denne.

Vi tar forvaltningsansvaret for IT-systemene til kundene våre. Vi tar da rollen som IT-ansvarlig, og håndterer alt fra daglig support til drift og forvaltning av IT-systemene, endringsprosjekter, oppgraderinger og håndtering av leverandører.

Arbeidsmetodikken vår er at vi først finner hvilke behov og strategiske mål kundene har samt eventuelle regulatoriske krav, og så designer en løsning enten basert på servere hos kunden, skyløsninger eller en kombinasjon av disse. Målet er at kunden skal få riktig løsning – med riktig funksjonalitet og muligheter til en så riktig pris som mulig.

Vår rolle er å være en moderne IT-partner. Vi har ikke servere selv eller «våre løsninger» som vi kun leverer på. Ved å bruke kompetansenettverket i Glasspaper-konsernet er vi teknologisk uavhengige, og bruker f. eks de som foreleser om ulike teknologier som tekniske konsulenter. Vi har heller ingen bindingstider på våre avtaler, da vi mener at vi som leverandør må bevise vårt verdibidrag – hele tiden. Vi ønsker derfor å ha status- og strategimøte med kundene våre hver måned der vi går gjennom status og forbedringsmuligheter som har dukket opp siden siste møte.

Arbeidsmetodikkene vår er basert på ITIL som driftsrammeverk (med mer fokus på sjekklister og rutiner enn normalt), PRINCE2 som prosjektrammeverk og MoP for å rette prosjekter mot strategisk bidrag.

Sentralbord

Telefon: 21420850

Epost: salg@visjonit.no

Besøksadresse

Brynsveien 12
0667 Oslo

Postadresse

Adaptiva AS
Brynsveien 12
0667 Oslo

 

Kontakt oss