Brukerstøtte Skyadmin MS365

Er dere lovpålagt eller tjent med at virksomheten har et personvernombud?

Med Adaptiva Personvernombud får et sertifisert personvernombud (DPO) som veileder virksomheten i tråd med GDPR. Vi bistår med å sikre samsvar, anbefaler tiltak, vurderer personvernkonsekvensene av endringer, bistår med å vedlikeholde dokumentasjonen og besvarer personopplysningshenvendelser.

Virksomheten får en uavhengig og sertifisert Data Protection Officer (DPO), med ansvarsområder slik som beskrevet i personvernforordningen. Blant annet inkluderer dette følgende å bistå virksomheten med risiko- og samsvarsvurderinger og anbefale relevante tiltak, være Datatilsynets uavhengige kontaktpunkt i virksomheten, besvare ordinære personvernhenvendelser innen 24 timer i ordinær åpningstidog veilede ansatte og ledelse i personvernlovgivningen.

Pris
Ta kontakt med oss for et pristilbud.

  Ingen binding!

Hvem behøver personvernombud?
Virksomheter i offentlig sektor, virksomheter som utfører storskala monitorering/overvåking av individ (online eller i den fysiske verden), virksomheter som utfører storskala behandling av sensitive personopplysninger, virksomheter som utfører databehandling med høy risiko.

Hva gjør vi?

  • Besvarer personvernhenvendelser
  • Veileder ledelsen og anbefaler tiltak
  • Følger opp tiltaksplan for personvern
  • Håndterer og rapporterer personvernhendelser

Relaterte produkter:

  • Sikkerhetsrådgiver
  • GDPR, Serious games
  • Sikkerhetsgjennomgang

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*inntil hundre ansatte, to kategorier sensitive opplysninger, en underleverandør i tredjeland