Brukerstøtte Skyadmin MS365

En sikkerhetsrådgiver (ISO) er en sikkerhetsekspert som bistår virksomheten med å forhindre sikkerhetsbrudd og redusere skadepotensialet. Våre sikkerhetsrådgivere har lang erfaring og solid kompetanse innenfor sikkerhet og samsvar, IT-løsninger, verktøy og metodeverk.

Virksomheten får en uavhengig og ISO-sertifisert sikkerhetsrådgiver med blant annet ansvar for å håndtere sikkerhetshendelser sammen med virksomhetsledelse og leverandører, anbefale relevante sikringstiltak og samarbeid med sikkerhetsleverandører, besvare ordinære sikkerhetshenvendelser innen 24 timer i ordinær åpningstid og bistå virksomheten med risiko- og samsvarsvurderinger.

Pris
Ta kontakt med oss for et pristilbud.

    Ingen binding!

Hvem behøver sikkerhetsrådgiver?
En sikkerhetsrådgiver bør være en uavhengig rolle med et klart mandat. I mange bedrifter er det ikke hensiktsmessig å ansette en person på heltid som kan ivareta forebyggende sikringstiltak slik at sikkerhetsbrudd ikke medfører produksjonsstans, erstatningskrav og tap av omdømme.

Hva gjør vi?

  • Sikkerhetsekspertise på ledernivå
  • Rapporterer regelmessig status for informasjonssikkerhet til ledelsen
  • Kontinuerlig oppfølging av tiltaksplan, risiko og samsvarskrav
  • Rådgivning om endringsbehov for sikring av IT-plattform og data
  • Håndtering av sikkerhetsbrudd og hendelser

Relaterte produkter:

  • Verktøy for rapportering av risiko og samsvar til ledelsen og styret
  • E-læring til ansatte innen IT sikkerhet
  • Sikkerhetsgjennomgang
  • Forvaltningsansvar
  • Personvernombud

Last ned produktark.
Last ned produktbeskrivelse.

Leverandør kan endre priser og betingelser med to måneders skriftlig varsel.

*inntil hundre ansatte, to kategorier sensitive opplysninger, to sett regulatoriske lovkrav